Socialdemokraterna (S)

Antal personer (40 st)

Efternamn Förnamn
Hästö Mikael
Almroth Mattias
Gunnarsson Torbjörn
Ander Lisbeth
Lindeberg Niklas
Lundell Therese
Kraft Birgit
Johansson Paulina
Ziliaskoudis Kakis
Ronsten Abbe
Orr Torbjörn
Floresjö Bo
Karlsson Håkan
Nyberg Per-Inge
Unnerud Nils-Erik
Hansson Mats
Nilsson Mats
Mattsson Belinda
Hjorth Lars
Götesson Lennart
Romlin Lena
Tervo Lotta
Lindgren Berith
Ljusteräng Sten
Grünewald Annbritt
Jones-Jans Maud
Larsson Göran
Öhman Unni
Selander Helena
Bertilsson Andreas
Janfjäll Tommy
Karlsson Annika
Bäck Tommy
Nilsson Caroline
Kumlin Jerry
Persson Inger
Sputnes Birgitta
Andersson Helena
Khaledian Abdullah
Steneryd Hans-Göran