Lars Ottosson (Mp)

Uppdrag (2 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Samhällsbyggnadsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-10-15 2026-10-14