Bolag (5 st)

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Namn
Styrelsen för Säters kommuns Fastighets AB
Styrelsen för Säterbostäder AB
Räddningstjänstförbundet Dala Mitt
Styrelsen för Falun Borlänge regionen AB
Utveckling i Dalarna Holding AB