Sune Hemmingsson (C)

Kontaktinformation

Telefon:
0225-55000 (mobil)

Postadress:
Daniels Hage 103 783 90 Säter
(bostad)

E-post:
sune.hemmingsson@sater.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2020-04-01 - 2022-10-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2020-04-01 - 2022-10-14
Socialnämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31